Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7430
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH bao bì giấy Phát Nguyên
Tác giả: Lê, Tín
Trần, huyền Trang
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Bao bì giấy Phát Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Mô tả: 100 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7430
ISSN: B1502048
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.