Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7431
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro đến ý định quay lại của du khách đối với đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Cao, Thị Việt Mỹ
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quốc từ năm 2015 đến 2017. Phân tích các nhân tố của cảm nhận rủi ro ảnh hưởng đế quyết định quay lại của du khách tại đảo Phú Quốc-tỉnh Kiên Giang. Đề xuất các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho du khách, tăng khả năng quay lại của du khách đối với đảo Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7431
ISSN: B1402046
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.