Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7433
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm nhãn hiệu Choice L đỏ của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Đỗ, Thế Nhân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng mua các loại thực phẩm mang nhãn hiệu Choice L đỏ tại Lotte Mart Cần Thơ. Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua thực phẩm nhãn hiệu Choice L đỏ tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ của khách hàng thành phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút khách hàng mua thực phẩm nhãn hiệu Choice L đỏ tại Lotte Mart Cần Thơ.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7433
ISSN: B1507810
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.