Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74401
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thị Huyền Thư
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Cần Thơ qua ba năm 2018-2020 để thấy rõ tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74401
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.