Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74405
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kỹ năng mềm của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại tại trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển các kỹ năng mềm của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại tại trường Đại học Cần Thơ. Từ đó có thể đưa ra các kiến nghị phù hợp để rèn luyện và nâng cao các kỹ năng này cho sinh viên.
Description: 115 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74405
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.