Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74409
Title: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU GPS DÙNG KIẾN TRÚC MICROSERVICES
Authors: Nguyễn, Công Danh
Nguyễn, Tiến Sĩ
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay nước ta đang trong quá trình hội nhập, các công ty, doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn. Kiến trúc Microservices là một trong những xu hướng kiến trúc phần mềm được thảo luận nhiều nhất tại thời điểm hiện tại và nó đã thay đổi mãi mãi cách thức xây dựng các ứng dụng của doanh nghiệp. Thay vì cách tiếp cận nguyên khối (monolithic) chậm chạp, phức tạp trong quá khứ, các nhà phát triển và công ty ở khắp mọi nơi đang chuyển sang kiến trúc Microservices để đơn giản hóa và mở rộng cấu trúc của họ. Luận văn “Phát triển hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu GPS sử dụng kiến trúc Microservices” sẽ tìm hiểu và giới thiệu sơ lược về kiến trúc Microservices, những đặc tính vượt trội, ưu việc của nó trong việc xây dựng các ứng dụng đòi hỏi sự module hóa và có khả năng sử dụng lại cao. Sau khi tìm hiểu em sẽ vận dụng kết quả tìm hiểu được vào việc phát triển hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu GPS như một cầu nối giúp giao tiếp giữ các dữ liệu GPS với các thiết bị, phần mềm. Chỉ cần một file GPX, bạn có thể chia sẻ tất cả những thông tin trên file thông qua hệ thống và có thể lưu trữ tất cả những thông tin đó vào cơ sở dữ liệu.
Description: 66 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74409
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.