Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7445
Title: Phân tích các thuộc tính đối với sản phẩm có nguồn gốc từ cây thốt nốt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các thuộc tính của sản phẩm có nguồn gốc từ cây thốt nốt Tịnh Biên (chủ yếu là sản phẩm đường thốt nốt) thông qua sự đánh giá của khách hàng. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện các thuộc tính, nâng cao giá trị của sản phẩm từ cây thốt nốt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7445
ISSN: B1510368
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.