Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74452
Title: Tác động của đại dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp ở Cộng hòa Séc. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Description: 110 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74452
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.