Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74452
Nhan đề: Tác động của đại dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc
Tác giả: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá và phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp ở Cộng hòa Séc. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Mô tả: 110 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74452
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.