Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74468
Title: Vai trò của nhân viên dịch vụ định hướng khách hàng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp nghiên cứu dịch vụ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Quốc Hưng
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vai trò của nhân viên dịch vụ định hướng khách hàng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp nghiên cứu dịch vụ tại thành phố Cần Thơ
Description: 115 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74468
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.