Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7449
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Buôn Phương
Authors: Hà, Mỹ Trang
Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TMDV Buôn Phương qua ba năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Buôn Phương.
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7449
ISSN: B1510273
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.