Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7449
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Buôn Phương
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Phạm, Thị Thu Hà
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TMDV Buôn Phương qua ba năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV Buôn Phương.
Mô tả: 61 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7449
ISSN: B1510273
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.