Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/745
Title: Nhà máy Thủy điện Hố Hô vận hành an toàn, hiệu quả
Keywords: Nhà máy Thủy điện Hố Hô
An toàn lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.40-41
Abstract: Với mục tiêu vận hành Nhà máy thủy điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, Ban lãnh đạo và CBCNV của Nhà máy Thủy điện Hố Hô - Chi nhánh thuộc Công ty cổ phẩn Thủy điện Hồ Bốn luôn quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017, tạo đà và thế cho việc thực hiện kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/745
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.