Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74535
Title: Nghiên cứu tác động của tính cách thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của tính cách thương hiệu và trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu Sacombank trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm duy trì lòng trung thành và củng cố hình ảnh thương hiệu Sacombank trong tâm trí khách hàng.
Description: 112 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74535
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.