Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74544
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Lâm
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Thị Ngọc mai
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay nói chung và KHCN nói riêng tại NHNo & PTNT VN Chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang giai đoạn từ năm 2018 đến 06/2021, đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Mô tả: 65 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74544
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.