Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74544
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Lâm
Authors: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Thị Ngọc mai
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay nói chung và KHCN nói riêng tại NHNo & PTNT VN Chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang giai đoạn từ năm 2018 đến 06/2021, đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Description: 65 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74544
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.