Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7458
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch ở Cồn Sơn
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng phát triển du lịch tại Thành Phố Cần Thơ và Cồn Sơn từ năm 2015 đến năm 2017. Đánh giá mức độ hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch tại Cồn Sơn. Đề xuất các kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Cồn Sơn
Description: 116 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7458
ISSN: B1507676
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.