Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74586
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại trang thương mại điện tử Tiki
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Huỳnh, Ngọc Như
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích các yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại Tiki, từ đó đề xuất các giải pháp làm thỏa mãn các nhu cầu khách hàng.
Description: 56 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74586
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.