Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74606
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến của khách hàng trên nền tảng các ứng dụng di động tại thành phố Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Lâm, Trung Tiến
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ của khách hàng trên nền tảng các ứng dụng di dộng tại thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra các giải phải giúp doanh nghiệp thu hút nhiều khách hàng hơn đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường đặt đồ ăn trực tuyến.
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74606
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.