Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74623
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thy Linh Giang
Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ; từ đó, đề xuất giải pháp ứng phó với với đại dịch giúp cải thiện đời sống của người dân.
Description: 54 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74623
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.