Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74645
Title: Giao thông vận tải, một số hoạt động đáng chú ý
Authors: Thịnh Quang
Keywords: Giao thông vận tải
Đường bộ
Đường hàng hải
Đường hàng không
Đường sắt
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 10 ; Tr.07-09
Abstract: Đất nước ta dụng lợi thế bờ biển dài của đất nước, hệ thống sông, kênh, rạch tự nhiên rất thuận lợi cho sự phát triển vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường hàng hải, đường thủy nội địa, không chỉ đóng vai trò trung chuyển hàng đến các nước trên thế giới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp, đưa đời sống người dân dần dần đi lên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74645
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.13 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.