Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74647
Title: Nghiên cứu kiểm soát dao động trên mô hình cầu trong phòng thí nghiệm
Authors: Trần, Quang Minh
Đào, Thùy Linh
Nguyễn, Văn Đạt
Hoàng, Thị Giang
Vũ, Đình Phóng
Hồ, Đình Hào
Keywords: Kiểm soát dao động
Cầu treo dây võng
Mô hình cầu treo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 10 ; Tr.16-20
Abstract: Trong những năm gần đây, các dự án xây dựng cầu treo dân sinh nhằm xóa bỏ cầu tạm, thúc đẩy giao thông nông thôn được đầu tư nhiều và ngày càng được mở rộng. Với những ưu điểm nổi bật như vượt được nhịp lớn, vẻ đẹp thanh thoát phù hợp với nhiều phối cảnh, đặc biệt phù hợp cho mục đích phục vụ nhân sinh, cầu treo dây võng đã và đang là một trong những kết cấu nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, do kết cấu thanh mảnh, kết cấu cầu treo rất nhạy cảm với các tác nhân gây dao động. Dao động có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác của kết cấu, gây ra nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng trong quá trình khai thác. Kiểm soát dao động trong cầu treo dây võng, đặc biệt là cầu treo dân sinh đang là một trong những chủ đề quan trọng và cần thiết.Trong bài báo này, các tác giả sẽ tập trung vào xây dựng mô hình cầu treo trong phòng và thí nghiệm để đề ra các biện pháp kiểm soát dao động trên mô hình nhằm ứng dụng trong thực tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74647
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.