Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7466
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Thị Minh thư
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng cũng như hiệu quả hoạt động tín dụng bằng việc đi sâu vào nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ xấu và tính toán các chỉ số tài chính có liên quan ở VCCB Cần Thơ qua các năm 2015, 2016, 2017, và 6 tháng đầu năm 2018 để thấy được điểm mạnh cần phát huy, và đưa ra giải pháp để có thể phần nào loại bỏ được những hạn chế còn tồn đọng trong vấn đề liên quan.
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7466
ISSN: B1502151
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.26.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.