Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74673
Title: Tác động của sở hữu nhà nước, chi phí bôi trơn đến quốc tế hoá và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo và dịch vụ tại Croatia
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Mỹ Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tác động của sở hữu nhà nước, chi phí bôi trơn đến quốc tế hoá và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo và dịch vụ tại Croatia
Description: 146 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74673
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.