Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74675
Nhan đề: Vai trò của môi trường gia đình ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định vai trò của môi trường gia đình ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên thông qua các nhân tố thuộc về gia đình. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.
Mô tả: 74 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74675
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.