Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7468
Title: Những khoảng trống & lặng trong công tác lý luận & phê bình kiến trúc
Authors: Nguyễn, Tất Thắng
Keywords: Kiến trúc
Lý luận và phê bình
Khoảng trống
Khoảng lặng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.76-77
Abstract: Lâu nay, công tác Lý luận và Phê bình kiến trúc (LL&PBKT) thường được lên tiếng, vào cuộc…Khi các vấn đề của xã hội, của ngành xây dựng…xảy ra các dư luận, nhận thức trái chiều hoặc các sự cố, thậm chí là thảm họa từ thiên tai và nhân tai. Đó có thể là những sự cố, rủi ro xảy ra từ những tác động bởi quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, công trình xây dựng…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7468
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.