Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7473
Title: Lý luận phê bình kiến trúc gắn với các vấn đề phát triển & Quản lý XD đô thị, nông thôn
Authors: Nguyễn, Tuấn Minh
Keywords: Lý luận phê bình kiến trúc
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng đô thị
Quản lý và phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.78-81
Abstract: Đầu tư xây dựng không được kiểm soát dẫn đến tình trạng xây dựng đô thị lộn xộn, không bản sắc, khủng hoảng thừa, thiên nhiên di sản bị tàn phá tạo ra những đường phố tự phát dài vô tận như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, hoặc bùng nổ các dự án, các dòng sông mặt nước bị ô nhiễm nặng, những vùng đất nông nghiệp màu mỡ bị thu hồi, bỏ hoang,... Kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn còn nan giải. Đó là sự chênh lệch, sự phát triển quá lớn giữa khu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7473
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.