Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7473
Nhan đề: Lý luận phê bình kiến trúc gắn với các vấn đề phát triển & Quản lý XD đô thị, nông thôn
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Minh
Từ khoá: Lý luận phê bình kiến trúc
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng đô thị
Quản lý và phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.78-81
Tóm tắt: Đầu tư xây dựng không được kiểm soát dẫn đến tình trạng xây dựng đô thị lộn xộn, không bản sắc, khủng hoảng thừa, thiên nhiên di sản bị tàn phá tạo ra những đường phố tự phát dài vô tận như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, hoặc bùng nổ các dự án, các dòng sông mặt nước bị ô nhiễm nặng, những vùng đất nông nghiệp màu mỡ bị thu hồi, bỏ hoang,... Kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn còn nan giải. Đó là sự chênh lệch, sự phát triển quá lớn giữa khu vực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7473
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.