Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74752
Title: Về các nhà khoa học Việt Nam từng là thành viên của Học viện Viễn Đông Bác cổ
Authors: Ngô, Thế Long
Keywords: Học viện Viễn Đông Bác cổ
EFEO
Trí thức
Nhà khoa học
Khoa học xã hội
Khoa học nhân văn
Việt Nam học
Đông Dương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.53-61
Abstract: Học viện Viễn Đông Bác cổ (École franҫaise d'Exírême-Orient - EFEO, 1898- 1957) là cơ quan đầu tiên nghiên cứu văn hóa và khoa học nhân văn trên thực địa vùng Viễn Đông, trong đó có ba nước Đông Dương. Trong 60 năm đặt trụ sở tại Việt Nam, bên cạnh những học giả người Pháp tinh thông Hán tự và Việt ngữ, đã được đào tạo bài bản, chính quy ở các trường đại học và các viện khoa học lớn ở Paris, EFEO còn có những nhân viên khoa học người Việt có vốn tri thức uyên bác và khả năng nghiên cứu ưu việt, có thế nói đó là những nhà Việt Nam học người Việt đầu tiên. Mặc dù tên tuổi của họ không phải đã được ghi danh trong tất cả các xuất bản phẩm của EFEO, bởi họ chi giữ những chức vụ khiêm tốn theo quy chế nhân sự của EFEO, nhưng nhiều người trong số họ đã được giới trí thức của Pháp và Việt Nam đương thời và sau này nể trọng. Bài viết giới thiệu về một số nhà khoa học Việt Nam đã từng làm việc tại EFEO trong giai đoạn đặt trụ sở tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74752
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.