Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74756
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sữa bột Dielac của khách hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Võ, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Marketing
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sữa bột Dielac của khách hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu sữa bột Dielac.
Description: 115 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74756
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.