Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7477
Title: Pritzker 2018 kiến trúc với sứ mệnh phục vụ các lợi ích xã hội quy mô lớn
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Pritzker
Kiến trúc
Lợi ích xã hội
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.86-88
Abstract: Ngày 08/03/2018 vừa qua, tại Dubai (UAE), hội đồng giám khảo giải thưởng Kiến trúc Pritzker 2018 đã công bố kết quả giải thưởng Pritzker lần thứ 45. Là giải thưởng được xem như giải Nobel Kiến trúc của thế giới được tổ chức thường niên, giải thưởng Kiến trúc Pritzker 2018 năm nay đã thuộc về kiến trúc sư người Ấn Độ Balkrishna Doshi vì những đóng góp cho những công trình kiến trúc đích thực, không vì trào lưu chung mà hướng đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của toàn xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7477
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.