Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7477
Nhan đề: Pritzker 2018 kiến trúc với sứ mệnh phục vụ các lợi ích xã hội quy mô lớn
Tác giả: Trần, Trung Hiếu
Từ khoá: Pritzker
Kiến trúc
Lợi ích xã hội
Năm 2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.86-88
Tóm tắt: Ngày 08/03/2018 vừa qua, tại Dubai (UAE), hội đồng giám khảo giải thưởng Kiến trúc Pritzker 2018 đã công bố kết quả giải thưởng Pritzker lần thứ 45. Là giải thưởng được xem như giải Nobel Kiến trúc của thế giới được tổ chức thường niên, giải thưởng Kiến trúc Pritzker 2018 năm nay đã thuộc về kiến trúc sư người Ấn Độ Balkrishna Doshi vì những đóng góp cho những công trình kiến trúc đích thực, không vì trào lưu chung mà hướng đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của toàn xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7477
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.55 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.