Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74805
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74805
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.