Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7481
Title: Sản xuất nhiều vaccine mới cho cá
Authors: Hà An
Keywords: Vaccine
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.57
Abstract: Sử dụng vaccine cho cá là đưa vào cơ thể cá kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên gần giống với vi sinh vật gây bệnh, đã được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết. Khi vào cơ thể cá, kháng nguyên sẽ kích thích sự đáp ứng của hệ miễn dịch đặc hiệu của cá chống lại các tác nhân gây bệnh bảo vệ cơ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7481
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_949.71 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.