Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7482
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng khởi nghiệp của nhân viên khối văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho các nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7482
ISSN: B1502232
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.