Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7482
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phan, Anh Tú
Lê, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng khởi nghiệp của nhân viên khối văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định khởi nghiệp của nhân viên văn phòng đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho các nhân viên văn phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 80 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7482
ISSN: B1502232
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.