Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74835
Title: Động thái mới cạnh tranh Mỹ - Trung và hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Cạnh tranh
Kinh tế
Địa chính trị
Nhân quyền
ngoại giao vắc xin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 7 .- Tr.20-27
Abstract: Bài viết cho rằng trong giai đoạn hiện nay. Mỹ và Trung Quốc đang có những động thái mới trong việc tập hợp lực lượng hình thành hai mặt trận cạnh tranh lẫn nhau. Xu hướng cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí còn quyết liệt hơn thời Tổng thống Donald Trump trước đây. Cuộc cạnh tranh này tiếp tục đem lại thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau trong quan hệ hai cường quốc này, trong đó có Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74835
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.