Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7484
Title: Hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền
Authors: Bùi, Nam Khánh
Đỗ, Thị Thanh Bình
Keywords: Hợp tác Việt Nam – Cam-pu-chia
Biên giới lãnh thổ
An ninh tuyến biên giới
Phân giới cắm mốc
Hoạch định biên giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.173-191
Abstract: Thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong đảm bảo an ninh biên giới đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tuyến biên giới, làm tiền đề cho công tác hoạch định, phân giới cắm mốc, cũng như tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Bài viết đánh giá thực trạng việc hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong đảm bảo an ninh tuyến biên giới đất liền từ năm 2009 đến nay; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7484
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_746.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.