Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7485
Title: Bột côn trùng - bột cá "mới"
Authors: Mi Lan
Keywords: Bột côn trùng
Bột cá mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.58-59
Abstract: Từ 7,2 tỷ người, tới năm 2050, dân số toàn cầu sẽ tăng lên 9,6 tỷ người; đồng nghĩa nhu cầu lương thực tăng lên 30%. Nuôi trồng thủy sản (NTTS) sẽ đem lại nguồn lương thực cho lượng dân số này. Nhưng trước hết, cần tìm ra nguồn protein mới có khả năng thay thế bột cá.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7485
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.