Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74870
Title: Cải tạo cảnh quan ven sông Lừ theo mô hình công viên dạng tuyến
Authors: Phạm, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Trịnh, Thúy Hiền
Vũ, Thảo Nguyên
Đinh, Thanh Tùng
Trần, Kiều Oanh
Keywords: Công viên dạng tuyến
Cảnh quan ven sông Lừ
Cải tạo
Mô hình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 315 .- Tr.87-89
Abstract: Bài viết này trình bày kết quả NCKH của nhóm SV Kiến trúc hệ Anh ngữ, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường ĐH Xây dựng, SV đã tiến hành thực hiện bài bản với phương pháp luận khoa học, đề xuất cải tạo cảnh quan ven sông Lừ theo mô hình công viên dạng tuyến. Đây là cách tiếp cận hiệu quả cho SV gắn lý thuyết với thực tế hành nghề của KTS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74870
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
822.14 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.