Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74870
Nhan đề: Cải tạo cảnh quan ven sông Lừ theo mô hình công viên dạng tuyến
Tác giả: Phạm, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Trịnh, Thúy Hiền
Vũ, Thảo Nguyên
Đinh, Thanh Tùng
Trần, Kiều Oanh
Từ khoá: Công viên dạng tuyến
Cảnh quan ven sông Lừ
Cải tạo
Mô hình
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 315 .- Tr.87-89
Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả NCKH của nhóm SV Kiến trúc hệ Anh ngữ, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường ĐH Xây dựng, SV đã tiến hành thực hiện bài bản với phương pháp luận khoa học, đề xuất cải tạo cảnh quan ven sông Lừ theo mô hình công viên dạng tuyến. Đây là cách tiếp cận hiệu quả cho SV gắn lý thuyết với thực tế hành nghề của KTS.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74870
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
822.14 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.