Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7487
Title: Krill oil: Nguồn dinh dưỡng quý giá nhất Nam Cực
Authors: Đan Linh
Keywords: Krill oll
Dầu nhuyễn thể
Nam Cực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.59
Abstract: Dầu nhuyễn thể (krill oil) là một trong những sản phẩm có giá trị cao nhất được chiết xuất từ loài giáp xác Euphausia superba vùng Nam Cực. Dưới dạng viên nang, chúng được dùng làm thực phẩm chức năng cho con người hoặc phụ gia thức ăn thủy sản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7487
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.