Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7489
Title: Giải quyết khí độc trong ao tôm
Authors: Diệu Châu
Keywords: Ao nuôi tôm
Khí độc
Biện pháp khắc phục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.63
Abstract: Trong nuôi tôm, đặc biệt là nuôi thâm canh mật độ cao, khí độc như NH3, NO2 và H2S phát sinh liên tục và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tôm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7489
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.