Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74896
Title: Nhận diện thương hiệu sửa bột Meiji tại Việt Nam
Authors: Lê, Thị Minh Hằng
Phan, Minh Đức
Keywords: Sửa bột Meiji
Nhận diện thương hiệu
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.55-57
Abstract: Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng ưa chuộng sử dụng các dòng sản phẩm sữa bột ngoại nhập, bao gồm thương hiệu sữa Meiji của Nhật Bản. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua các tài liệu báo cáo ngành sữa, tài liệu báo cáo của Meiji và nghiên cứu định lượng dựa trên kết quả khảo sát người tiêu dùng, nhóm tác giả đã đánh giá các yếu tố tác động đến xu hướng tiêu dùng cũng như nhận diện thương hiệu sữa bột Meiji. Trong nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy các vấn đề tồn tại trong việc thúc đẩy nhận diện thương hiệu sữa bột Meiji bao gồm giá trị thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, từ đó đưa ra một số đề xuất cho việc xây dựng thương hiệu của Meiji tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74896
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.