Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7489
Nhan đề: Giải quyết khí độc trong ao tôm
Tác giả: Diệu Châu
Từ khoá: Ao nuôi tôm
Khí độc
Biện pháp khắc phục
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.63
Tóm tắt: Trong nuôi tôm, đặc biệt là nuôi thâm canh mật độ cao, khí độc như NH3, NO2 và H2S phát sinh liên tục và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tôm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7489
ISSN: 0866-8043
Bộ sưu tập: Thủy sản Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.02 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.