Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7491
Title: Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong thời đại mới
Authors: Mai, Mộng Tưởng
Keywords: Thanh niên
Thanh niên
Việt Nam
Vai trò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 03 .- Tr.3-4
Abstract: Ở giai đoạn nào lịch sử Việt Nam, lực lượng thanh niên luôn là lực lượng đi đầu xung kích, là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đại biểu là Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7491
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.