Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74956
Title: Yếu tố chính tác động đến phiếu bầu Tổng Thống Mỹ - truyền thống và trường hợp năm 2020
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Trần, Quang khải
Keywords: Bầu cử
Bầu cử Tổng Thống Mỹ
Donald Trump
Covid-19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 9 .- Tr.3-15
Abstract: Để làm rõ những vấn đề này, bài viết không chỉ tập trung phân tích các yếu tố truyền thống tác động tới lá phiếu của cử tri, mà còn dựa trên những giá trị mới xuất hiện trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2020 để phân tích. Qua đó, bài viết góp phần làm sáng tỏ một số yếu tố quan trọng trong việc định hình hành vi bỏ phiếu lựa chọn Tổng Thống của cử tri Mỹ, và hơn nữa, còn đưa ra một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về cuộc bầu cử Tổng Thống ở Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74956
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.