Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/750
Title: Tổng Công ty Phát điện 1 trên chặng đường mới
Authors: Trần, Vũ Thìn
Keywords: Tổng Công ty Phát điện 1
Chặng đường đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.22-25
Abstract: Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2013, đến nay, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) vừa tròn 5 tuổi. Năm năm - một quãng thời gian hết sức ngắn ngủi đối với một đơn vị sản xuất, kinh doanh mang tính đặc thù về sản xuất điện, nhưng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên, GENCO1 đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong "bước đi đầu tiên", góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/750
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_15.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.