Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75097
Title: Ảnh hưởng của vận tốc ban đầu và độ dốc đến hiệu quả phanh xe tải 1,25 tấn
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Lê, Minh Phụng
Keywords: Lực phanh
Quãng đường phanh
Thời gian phanh
Vận tốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;số 5 .- Tr. 21-26
Abstract: Quá trình phanh ô tô là quá trình tạo ra lực cản chuyển động, làm giảm vận tốc đến giá trị mong muốn hoặc đến khi ô tô dừng hẳn, đồng thời, quá trình phanh giúp ô tô có thể đứng yên trên dốc. Bài báo trình bày các kết quả khảo sát ảnh hưởng của vận tốc ban đầu và độ dốc mặt đường đến hiệu quả phanh trên xe tải 1,25 tấn. Kết quả đã xác định các giá trị quãng đường phanh, thời gian phanh, lực phanh trong các điều kiện chuyển động cụ thể. Kết quả khảo sát làm cơ sở trong việc đánh giá hiệu quả phanh ô tô
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75097
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.