Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/751
Title: Công ty Điện lực Vĩnh Long đáp ứng điện cho nhu cầu phát triển
Authors: Tiến Sĩ
Keywords: Công ty Điện lực Vĩnh Long
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.48-49
Abstract: Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long), trước nhiều khó khăn về thời tiết dẫn đến ảnh hưởng chỉ tiêu tăng sản lượng điện thương phẩm và giá bán điện bình quân, tiến độ đưa vào vận hành các trạm biến áp 110 kv trên địa bàn chậm tác động đến việc thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng, chi phí đầu vào có xu hướng biến động tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị... Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết gắn bó, tập thể lãnh đạo và CBCNV PC Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2017, đảm bảo cấp điện ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/751
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.